Electrician sector 6

electrician-sector-6-bucuresti    Pret manopera electrician sector 6  Bucuresti , in zonele: Drumul Taberei, Militari, Crangasi, Giulesti, Ghencea, Uverturii, Soseaua Virtutii, Gorjului, B-dul Iuliu Maniu, B-dul Constructorilor, Cotroceni, , Drumul Sarii, Lujerului,  Pacii, Calea Plevnei, Regie, B-dul Timisoara, Apeductului, Apusului, Arinii Dornei Armata Poporului, Basarab etc.
Asiguram interventii rapide, inclusiv in weekend,pentru orice defect al instalatiei electrice in zona Sectorul 6, la cel mai ieftin pret pentru manopera electrice.Vizitati pagina oferte pentru preturi si bonusuri acordate clientilor nostri.

Pentru o estimare de pret gratuita,va rugam sa ne contactati.

Preturi manopera electrician sector 6 :

– Deplasarea se tarifeaza cu 25 ron
– Efectuarea reparatiei pe loc daca este posibil
– In  cazul in care se  depisteaza  defectiunea electrica iar clientul refuza reparatia, se percepe o taxa de  30 lei pentru constatare

Contract de furnizare pentru consumatori casnici

Documente necesare pentru  incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru  consumatorii casnici:

 • Documentele vor fi prezentate in original si copie
 • Cartea  de identitate  a titularului  de contract
 • Cererea de incheiere a contractului si  optiunea aleasa  privind tariful ce se va aplica
 • Actul de proprietate sau alt document care atesta  dreptul locativ asupra spatiului pentru care se solicita  furnizarea de energie electrica
 • Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de distributie este obligatoriu la locurile de consum noi, sau poate fi depus in termen de maxim sase luni la locurile de consum existente
 • Documentul  eliberat  de operatorul de distributie care contine caracteristicile echipamentelor de masurare
 • Confirmare scrisa din  partea  operatorului de distributie privind posibilitatea incheierii contractului de furnizare a energiei electrice.

Contract de furnizare pentru  persoane juridice

Documente necesare pentru  incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru  personae juridice :

 • Documentele vor fi prezentate in original si copie
 • Actul de infiintare a societatii; actul constitutiv al societatii
 • Cererea de incheiere a contractului si  optiunea aleasa  privind tariful ce se va aplica
 • Actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul locativ asupra spatiului pentru care se solicita  furnizarea de energie electrica
 • Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de distributie este obligatoriu la locurile de consum noi, sau poate fi depus in termen de maxim sase luni la locurile de consum existente. In cazul in care se schimba titularul si preia contractul fara a  depasi  puterea  aprobata  in  avizul existent sau fara alte modificari de natura tehnica, avizul anterior isi pastreaza valabilitatea  in decursul celor sase luni .
 • Documentul  eliberat  de operatorul de distributie care contine caracteristicile echipamentelor de masurare
 • Conventia de exploatare, daca s-a prevazut un astfel de document de catre operatorul de distributie
 • Confirmare scrisa  din partea  operatorului de distributie privind posibilitatea incheierii contractului de furnizare a energiei electrice .

Pentru mai multe detalii si  formulare aici